Blogg

Hello Matthew

29 januari, 2019.

Att vara uppdaterad i och om den samtida internationella konstscenen, är viktigt när du ska förstå hur ditt fokus som student relaterar till dess rörelser och frågeställningar. I årskurs 2 är det dags att försöka formulera sig kring sin egen praktik och få syn på hur den kan formuleras i ett större sammanhang. Det underlättar […]

Läs mer...

Hej Caroline

3 januari, 2019.

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad, ofta plats- eller situationsbunden och innefattar flera medier såsom installation, skulptur, foto, text och video. Arbetet handlar om hur vi ska förstå sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor och under senare […]

Läs mer...

Hej Anna

3 januari, 2019.

Anna Ekman har haft en kurs i konstnärligt gestaltande fotografi med årskurs ett. Som ingång till ämnet har de arbetat med filmens språk; scenografi, ljussättning och narrativa scener, och översatt det till stillbilden Anna arbetar med fotografi och rumsliga installationer där hon utforskar bilden i relation till minne, myt och historia. Just nu har hon […]

Läs mer...