Blogg

Hej Caroline

3 januari, 2019.

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad, ofta plats- eller situationsbunden och innefattar flera medier såsom installation, skulptur, foto, text och video. Arbetet handlar om hur vi ska förstå sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor och under senare […]

Läs mer...

Hej Anna

3 januari, 2019.

Anna Ekman har haft en kurs i konstnärligt gestaltande fotografi med årskurs ett. Som ingång till ämnet har de arbetat med filmens språk; scenografi, ljussättning och narrativa scener, och översatt det till stillbilden Anna arbetar med fotografi och rumsliga installationer där hon utforskar bilden i relation till minne, myt och historia. Just nu har hon […]

Läs mer...

Hej Micke

3 januari, 2019.

Några av våra lärare har själva studerat här innan de gick vidare till högskolestudier runt om i Europa. Det gäller även Mikael Lo Presti. Mikael studerade på Österlenskolan 2010 – 2012, och flyttade sedan till Oslo för att studera på Konstakademin mellan 2012 – 2015. Efter sin kandidatexamen fick han ett ateljéstipendium på Kunstnerneshus i […]

Läs mer...