Aktuellt

Hej Caroline

3 januari, 2019.

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad, ofta plats- eller situationsbunden och innefattar flera medier såsom installation, skulptur, foto, text och video. Arbetet handlar om hur vi ska förstå sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor och under senare år har hon fokuserat på hur konstnärliga metoder och gestaltningar kan medverka i förmedlingen och diskussionen av frågeställningar inom dessa områden. Ett av hennes senaste arbeten, Man and biospherere, prekära situationer, utgår från Kristianstads Vattenrike, och kommunicerar en del av den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna utifrån ett lokalt exempel, Kristianstad, delvis beläget under havsnivå. Genom den lokala kontexten är målet att göra klimatfrågan nära och personlig i stället för fjärran och abstrakt. Projektet är ett samarbete med Kristianstads Konsthall, Biosfärenheten i Kristianstad och ett nätverk av konstnärer och forskare. http://www.carolinemartensson.se

På Österlenskolan undervisar Caroline inom ramarna för kursblocken Idégestaltning och Konst & Kontext.

Hej Anna

3 januari, 2019.

Anna Ekman har haft en kurs i konstnärligt gestaltande fotografi med årskurs ett. Som ingång till ämnet har de arbetat med filmens språk; scenografi, ljussättning och narrativa scener, och översatt det till stillbilden

Anna arbetar med fotografi och rumsliga installationer där hon utforskar bilden i relation till minne, myt och historia. Just nu har hon ett konstnärligt residens på Linnéuniversitet med projektet Les archives suédoises. Projektet har följt de svenska missionärerna i Kongo i fotspåren med avstamp i ett arkiv med glasnegativ från 1885-1930. Genom samarbeten med kongolesiska konstnärer har flera utställningar med konstnärliga gestaltningar utifrån arkivet skapats i syfte att öppna upp historien för nya blickar och frågor. Under 2019 visas Les archives suédoises på Kalmar Konstmuseum och Jönköpings länsmuseum, och en bok ges ut på Sailor Press. http://annaekman.com//

Anna Ekman

Hej Micke

3 januari, 2019.

Några av våra lärare har själva studerat här innan de gick vidare till högskolestudier runt om i Europa. Det gäller även Mikael Lo Presti.

Mikael studerade på Österlenskolan 2010 – 2012, och flyttade sedan till Oslo för att studera på Konstakademin mellan 2012 – 2015. Efter sin kandidatexamen fick han ett ateljéstipendium på Kunstnerneshus i Oslo, som i förlängning ledde till flera utställningar i Oslo och en soloutställning i Berlin på galleriet Frankfurt am Main. Mikael kommer tillbaka till Österlenskolan två veckor om året för att undervisa, och ha ateljésamtal med eleverna. 

Just nu arbetar Mikael med sin konst på heltid. Han har ett treårigt arbetsstipendium från norska kulturrådet, och han har nyligen varit aktuell med en soloutställning på galleriet Standard(Oslo), som även ska visa honom på Art Basel Miami Beach i December. 

Hej Jeannette!

16 november, 2018.

Jeannette Ehlers (Denmark/Trinidad) Var här förra veckan och höll en masterclass i performance med årskurs 2.

Experimental imagery characterizes Jeannette Ehlers’ multi disciplinary work. On these changeable terms meaning and identity are explored, in both a sophisticated and immediate way. Her performative and cinematic universes engages with resistance towards coloniality and delve into ethnicity and identity inspired by her Danish-Caribbean background. On 31 March 2018 she unveiled I Am Queen Mary, a public sculpture project in collaboration with La Vaughn Belle, KAS, Cph, DK.

http://www.jeannetteehlers.dk

Jeanette Ehlers er navnet på en ung videokunstner, der udstiller på Brandts i den kommende uge

Hej Pia & Paul

18 oktober, 2018.

Förra veckan var Pia & Paul här och undervisade i animation. Här kan kan du läsa mer om deras arbete. Pia Jönsson är animatör och konstnär. Till vardags jobbar Pia med animation och undervisar i det mesta som har med rörlig bild att göra på institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3 på Malmö Universitet. 

Som konstnär (och som forskare) gör Pia arbeten som ligger i gränslandet mellan teater installation och film.

Paul St George är konstnär och arbetar med sekvenskonst <https://cup.columbia.edu/book/sequences/9781905674763> och platsspecifika installationsprojekt <http://www.devices-of-wonder.com>.
Hans intresse för animation skapades när han som skolpojke, fick som kvällsjobb att skapa cut-out animationen Digger i BBC programmet ‘Vision On’ med Tony Hart. 

Pia och Paul har under de senaste 20 åren hållit i en rad kurser och utbildningar på grundutbildningsnivå så väl som masters nivå i animation, digital film, and konst på olika universitet in London. Dom har kommit till Österlen skolan för konst och design för att det är en fantastisk konstskola i en underbar miljö fylld av fantastiska och ambitiösa elever.

Paul Pia

Äldre inlägg