Aktuellt

Roliga utmaningar!

22 januari, 2018.

Vi har inlett läsåret 2018 i årskurs 1 med en Designkurs för Anne Nilsson (som bland annat designar produkter för Ikea). Syftet är att förstå vad som kännetecknar design och vilka krav det ståller på form/funktionalitet/estetik/material och utförande.

Utmaningarna är lekfulla men exakta, personliga men riktade. Det är inte helt lätt att byta tänk från konst till design. Ibland överlappar de varandra. Men det stora skillnaden är: i konsten utgår man från sina egna frågor och försöker formulera dem visuellt, medan design går ut på att hitta lösningar på vardagliga eller andra behov. I årets kurs med Anne har alla bl a fått göra personliga kannor i papper och lampor i trä. Det blir superfina resultat och viktiga erfarenheter!

I morgon börjar kursen Textiltryck med Sofia Enbom textildesigner. Mer om det senare.

Årskurs 2 har startat upp blocket Idégestaltning med Caroline Mårtensson (som själv jobbar med mötet mellan konst och miljöfrågor). Under kursen ska alla pröva att utvidga sina egna projekt och samtidigt fördjupa dem på sätt som skapar större medvetenhet om det egna visuella språket. För nu har det stora racet inför ansökningarna till Konsthögskolorna börjat. Det gäller att få ihop toppenbra ansökningar. 1 mars är en sådan sharp deadline. Så nu får alla all hjälp man kan behöva för att de ska bli så bra de bara kan. På fredagar fortsätter ateljésamtalen med olika konstnärer.

Linda Fagerström våran konstteorilärare (som är docent i konstvetenskap och som undervisar på div universitet samtidigt som hon skriver konstkritik i olika dagstidningar, hörs i P1 och skriver böcker) har också börjat sin konsteorikurs som återkommer under hela våren. Dessutom ska åk 2 lära sig skriva Artist Statements och personliga brev i hennes Textkurs som börjar i morgon.

Fullt ös alltså!

kannor

lampa eskil Majas lampa

Nya steg in i 2018!!

1 januari, 2018.

Vi avslutade höstterminen med gemensamma årskursövergripande framtidsdagar inom både konst och design. Som ung student kommer ni att vara verksamma i en starkt förändrad värld. Vilka roller kommer konst respektive design att ta, hur förändras förutsättningarna och sammanhangen? Det är otroligt viktigt att både lära sig att behärska sin verktygslåda, hitta sitt språk och samtidigt vara medveten om vad som händer i samhället. Under självstudiedagarna nu jobbar alla med frågan om kontroversiella konstnärskap som polariserar befolkningen. Under våren fortsätter gemensamma studiedagar i konsthistoria, dess strömningar och maktstrukturer.

Vi kan nu ta steget in i 2018 med massor av ny energi och kunskap!! Årskurs 1 som hittills fördjupat sig i teckning, måleri, grafisk design och foto går i det närmaste vidare med bl.a textiltryck, design, skulptur och film. Årskurs 2 har ägnat höstterminen åt att förstå hur man som konstnär och designer kan arbeta med sammanhang utanför sig själv på olika sätt, liksom hur de egna undersökningarna kan utvecklas och vad de har för relation till sin samtid. Under denna avslutande termin fördjupas detta egna arbete ytterligare med bl.a idégestaltning, fler ateljésamtal, visuell kommunikation, artist statements och div utställningar.

Väl tillbaka i skolan ska åk 1 också redovisa en designfråga på både ett personligt och faktiskt plan. Åk 2 ska ha gjort en timeline för sina ansökningar och en konkret plan för resterande arbetsprover och dess materialisering.

So on we go into 2018!

IMG_6293

 

höst + konstskola = nya nycklar

2 december, 2017.

Untitled-3

Hösten går så otroligt fort på Österlenskolan. Årskurs 1 lägger under sig nya tekniker och ny förståelse hela tiden. Sedan senaste uppdateringen har de haft Grafisk Design med Ylva Smedberg, Foto med Anna Ekman. Och just nu är det Måleri fortsättning med Lena Johansson & Per Mølgaard.

Årskurs 2 avslutar nu sitt block Kontext. Sedan senaste uppdateringen har de studerat Open Source Design med Anders Stockman på VARV VARV, Posthumanism med Madeleine Tunbjer & Caroline Mårtensson, Public Art med Sirous Namazi, Social Skulptur med Gylleboverket och Design & Change med Petra Lilja. De har också hunnit med Omvärldsorientering med Jennifer Forsberg. Dessutom har de haft nya ateljésamtal med Richard Johansson, Madeleine Tunbjer, Leif Holmstrand, Niels Bonde och Carin Blucher i sina Egna Undersökningar.
Vi har också varit på en massa studiebesök: Galleri Thomas Wallner på Österlen. Mejan, Konstfack, Beckmans, Bonniers Konsthall, Galleri Magnus Karlsson, Moderna och Ark Des i Stockholm. Konsthögskolan, Galleri Signal, Skånes Konstförening, Babels Rehab, Konstitutet, KKV Monumental och Moderna i Malmö.

Tillförordnad rektor har fortbildat sig på diverse sätt bl.a på ArtLab i Berlin i mötet mellan konst och vetenskap: topic – Non human agents!!!

Nycklar, nycklar nycklar….

FÖRRESTEN, VILL DU SE BILDER OM VAD SOM HÄNDER HÄR OM DAGARNA, KOLLA DÅ INSTAGRAM #osterlenskolan

Vilken skolstart vi haft!

9 oktober, 2017.

Det är nu en månad sen vår första vecka. Del 2 av de inledande gemensamma workshoparna innehöll bl.a Subjektiva Kartor med Varv Varv, Bryt en Norm med Camilla Backman och Träsnideri med Carsten Nilsson.

Det följdes av Grundkurs i Måleri i Åk 1 för Micke Lo Presti och Ljud i Åk 2 för Martin Hennel och Lisbeth Grägg. Vilka resultat!!

Åk 2 har också hunnit påbörja sin terminslånga Egen Undersökning i syfte att komma närmre ett ett eget språk, som följs upp av ateljésamtal med inbjudna konstnärer och designers. Richard Johansson, Anne Nilsson och Per Mølgaard gav igångsättande feedback. Varje vecka börjar dock med en 2 dagars Kontextworkshop, på teman som materiellt eller immateriellt knyter an till aktuella eller grundläggande frågeställningar. Programläggare för dessa, Madeleine Tunbjer, har försökt hitta teman som delvis överskrider konst och design som separata fält. Först ut var Sonia Hedstrand http://www.soniahedstrand.se och Hiroko Tsuchimoto http://www.hirokotsuchimoto.info/index.php som höll en workshop på temat Situational Feeling. Därefter följde Leran med Jennifer Forsberg och Anne Nilsson. Denna vecka blir det Borders & Shelters med Beata Hemer http://beatahemer.com. Ateljésamtalen hålls av Anna Wessman.

Åk 1 fortsätter en vecka till med Teckning. Frigörande, inspirerande och utmanande förser Sofi Lardner Häggström http://www.lardnerhaggstrom.se våra nya studenter med fördjupat seende och redskap att gestalta.

Så, Wew vilka lärare/mentorer vi har!!! Some name dropping! Och fler blir det. Ingen är anställd utan undervisar i det block som närmast relaterar till vars och ens egen pågående praktik.

Wanås Jennifer IMG_7097 IMG_7372 IMG_E7373 IMG_7390 IMG_7351 IMG_7442 IMG_E7443

 

FlorenceW

IMG_7355

Ht 2017 har börjat!

10 september, 2017.

Nu har vi avverkat första veckan på det nya läsåret. Vi har inlett med 2 veckor årskursintegrerade workshops för att lära känna varandra och för att komma igång med liv och lust och helt utan prestige. Den första veckan är materialbaserad i 4 helt olika tekniker.

I Paper Jewellery, med Gunilla Grahn som är experimentell smyckedesigner, har eleverna jobbat fram personliga smycken av bl.a papper och kartong. I Kontrapunktisk Mosaik med vikarierande rektor Madeleine Tunbjer, har eleverna gjort vars en eller flera mosaiker som sedan flätats samman till ett gemensamt permanent verk på en vägg i skolan. I Betonggjutning med Helene Aurell som är skulptör, har eleverna skulpterat fram djupa reliefer i sand, som sedan gjutits av och fångats i betong. I Avtryck med textilkonstnär Karin Gustavsson har eleverna fått jobba med tvådimensionella tryck av sånt man hittar. Det har varit oerhört intensivt och roligt. Olika material och tekniker ställer olika krav. Processen kan vara fysisk, tålamodsprövande, intuitiv, experimentell, individuell eller gemensam. Men alla har kommit igång så nu kan vi ta oss an vecka 2 som är av en helt annan karaktär. Och ja nu kan vi varandras namn! Tack alla kloka workshopledare!!

Nyare inlägg · Äldre inlägg