Aktuellt

Hej Ilona

19 februari, 2019.

Senast var det Ilona Geigers tur att ställa ut i vår egen vita kub. Det är viktigt för självkänslan och för den professionella blicken på sitt eget arbete, att samla sig till en riktig utställning. Så här sammanfattar Ilona sitt arbete:

Mitt arbete är idébaserat och efterforskande. Med hjälp av tvärvetenskaplig research och utforskande av min historia närmar jag mig svårbesvarade frågor i vår samtid. Genom att skifta perspektiv från det antropocena till det ekocentriska motstår jag frestelsen att leverera tydliga svar. Ibland samarbetar jag med andra konstnärer eller jobbar deltagarbaserat. Beroende på frågeställningarna materialiseras verken på olika vis. Återvunnet material kombinerat med modern teknik har kommit att bli återkommande inslag i mina installationer.

http://www.ilonageiger.se

https://www.instagram.com/ilonageiger.art

Här 2 delar ur hennes totalinstallation:

Hello Matthew

29 januari, 2019.

Att vara uppdaterad i och om den samtida internationella konstscenen, är viktigt när du ska förstå hur ditt fokus som student relaterar till dess rörelser och frågeställningar. I årskurs 2 är det dags att försöka formulera sig kring sin egen praktik och få syn på hur den kan formuleras i ett större sammanhang. Det underlättar i arbetet med arbetsprover till högskolestudier, även de internationella. Här i workshopen med Matthew Rana.

Matthew is a poet and critic. His writing on contemporary art has appeared in art-agenda, Camera Austria, OEI, and Frieze, among others, and he is a contributing editor to the online journal Kunstkritikk. He teaches the workshop, Mapping the Art World. 

http://www.kunstkritikk.se/kritikk/amerikansk-grotesk/?d=se

Hej Caroline

3 januari, 2019.

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad, ofta plats- eller situationsbunden och innefattar flera medier såsom installation, skulptur, foto, text och video. Arbetet handlar om hur vi ska förstå sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor och under senare år har hon fokuserat på hur konstnärliga metoder och gestaltningar kan medverka i förmedlingen och diskussionen av frågeställningar inom dessa områden. Ett av hennes senaste arbeten, Man and biospherere, prekära situationer, utgår från Kristianstads Vattenrike, och kommunicerar en del av den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna utifrån ett lokalt exempel, Kristianstad, delvis beläget under havsnivå. Genom den lokala kontexten är målet att göra klimatfrågan nära och personlig i stället för fjärran och abstrakt. Projektet är ett samarbete med Kristianstads Konsthall, Biosfärenheten i Kristianstad och ett nätverk av konstnärer och forskare. http://www.carolinemartensson.se

På Österlenskolan undervisar Caroline inom ramarna för kursblocken Idégestaltning och Konst & Kontext.

Hej Anna

3 januari, 2019.

Anna Ekman har haft en kurs i konstnärligt gestaltande fotografi med årskurs ett. Som ingång till ämnet har de arbetat med filmens språk; scenografi, ljussättning och narrativa scener, och översatt det till stillbilden

Anna arbetar med fotografi och rumsliga installationer där hon utforskar bilden i relation till minne, myt och historia. Just nu har hon ett konstnärligt residens på Linnéuniversitet med projektet Les archives suédoises. Projektet har följt de svenska missionärerna i Kongo i fotspåren med avstamp i ett arkiv med glasnegativ från 1885-1930. Genom samarbeten med kongolesiska konstnärer har flera utställningar med konstnärliga gestaltningar utifrån arkivet skapats i syfte att öppna upp historien för nya blickar och frågor. Under 2019 visas Les archives suédoises på Kalmar Konstmuseum och Jönköpings länsmuseum, och en bok ges ut på Sailor Press. http://annaekman.com//

Anna Ekman

Hej Micke

3 januari, 2019.

Några av våra lärare har själva studerat här innan de gick vidare till högskolestudier runt om i Europa. Det gäller även Mikael Lo Presti.

Mikael studerade på Österlenskolan 2010 – 2012, och flyttade sedan till Oslo för att studera på Konstakademin mellan 2012 – 2015. Efter sin kandidatexamen fick han ett ateljéstipendium på Kunstnerneshus i Oslo, som i förlängning ledde till flera utställningar i Oslo och en soloutställning i Berlin på galleriet Frankfurt am Main. Mikael kommer tillbaka till Österlenskolan två veckor om året för att undervisa, och ha ateljésamtal med eleverna. 

Just nu arbetar Mikael med sin konst på heltid. Han har ett treårigt arbetsstipendium från norska kulturrådet, och han har nyligen varit aktuell med en soloutställning på galleriet Standard(Oslo), som även ska visa honom på Art Basel Miami Beach i December. 

Nyare inlägg · Äldre inlägg