Aktuellt /

Blogg /

Hej Caroline

torsdag, 3 januari, 2019.

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad, ofta plats- eller situationsbunden. Den innefattar flera medier såsom installation, skulptur, foto, text och video. Arbetet handlar om hur vi ska förstå sambanden mellan människan och hennes omgivning. Om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor och under senare år har hon fokuserat på hur konstnärliga metoder och gestaltningar kan medverka i förmedlingen och diskussionen av dessa frågeställningar. 

Ett av hennes senaste arbeten, Man and biospherere, prekära situationer, utgår från Kristianstads Vattenrike, och kommunicerar en del av den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna utifrån ett lokalt exempel, Kristianstad, delvis beläget under havsnivå. Genom den lokala kontexten är målet att göra klimatfrågan nära och personlig i stället för fjärran och abstrakt. Projektet är ett samarbete med Kristianstads Konsthall, Biosfärenheten i Kristianstad och ett nätverk av konstnärer och forskare. http://www.carolinemartensson.se

På Österlenskolan undervisar Caroline inom ramarna för kursblocken Idégestaltning och Konst & Kontext.

Kommentera gärna!