Länkar

Våra samarbetspartners

Rikstolvan: https://rikstolvan.se

Gylleboverket: http://www.gylleboverket.se

Kivik Art Centre: https://www.kivikart.se

Brunåkra Temporary: https://brunakra.com

Ystads Konstmuseum: http://www.konstmuseet.ystad.se

Österlens Museum: https://www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/osterlens-museum

SIMBO: https://simrishamnsbostader.se

Bra att ha

Simrishamns kommun: http://www.simrishamn.se/
CSN: http://www.csn.se/ och https://konstkulturutbildning.se/Om-utbildningarna/Studiemedel-och-avgifter/
FRIKS: www.friks.se
Myndigheten för Yrkeshögskolan: www.yhmyndigheten.se
Turistbyrån Simrishamn: www.simrishamn.se/turism/

Skolor

Högskolan för Design och konsthantverk Göteborg: www.hdk.gu.se
Konsthögskolan Valand i Göteborg: http://www.valand.gu.se
Högskolan för fotografi: http://www.hff.gu.se/
Konstfack: http://www.konstfack.se/
Kungliga Konsthögskolan: http://www.kkh.se/
Konsthögskolan i Malmö: http://www.khm.lu.se/
Konsthögskolan i Umeå: http://www.art.umu.se/
Kunshöjskolen i Bergen: http://www.khib.no/english/
Kunsthögskolen i Oslo: http://www.khio.no/norsk/
Danmarks Designskole: http://www.dkds.dk/
Det Kongelige Danske Kunstakademi: http://www.kunstakademiet.dk/
Designskolen Kolding: http://www.designskolenkolding.dk/

Konstvänner i närheten

Galleri Thomas Wallner: http://www.gallerithomaswallner.com/
Vargåkra Gård: http://www.vargakragard.se/
ÖSKG: http://www.oskg.nu/
Garageprojektet i Hammenhög: http://www.garageprojektet.org/
Borrby Bokby: http://borrby-bokby.se/
Silvergården: http://www.silvergarden.se/
Mandelmanns Trädgård:http://www.mandelmann.se/

Smått o Gott

Kin Bageri: http://kinbageri.blogspot.se/