Anna Ekman

Anna undervisar i skulptur årskurs 1 och foto i åk 2. I sitt eget konstnärsskap arbetar hon ofta med iscensatt foto. Läs mer på hennes hemsida!