Anna Wessman

Anna Wessman är utbildad på Malmö konsthögskola och Nordiska konstskolan i Karleby. Hon arbetar med olika konstnärliga medier och tekniker. Till Österlenskolan återkommer Anna både för ateljésamtal och workshops.