Caroline Mårtensson

Caroline arbetar med kurser för pk 2 i teckning, idégestaltning och i kursen plats och kontext. Hon arbetar själv idébaserat med många spännande projekt.