Caroline Mårtensson

Caroline arbetar med komplexa miljöfrågor och använder sin konstnärliga praktik för att konkretisera och tillgängliggöra dem. Caroline undervisar i Idégestaltning och Plats och kontext. Caroline är, bland andra, utbildad på Konstfack i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö.