Daniel Christensen

Daniel Christensen är utbildad på HDK i Göteborg och tog under sina masterstudier en utbytestermin på LUCA School of Arts i Gent, Belgien. Daniel arbetar som grafisk designer med musik, konst- och kulturrealterade projekt.