Jennifer Forsberg

Jag har arbetat som rektor på skolan sedan julen 2008. Jag är utbildad på HDK i Göteborg och har parallellt med mitt konstnärsskap alltid arbetat med organisation och administration. För närvarande är jag tjänstledig för att jobba fram ett antal större offentliga konstuppdrag och utställningar!