Jennifer Forsberg

Jag arbetar som rektor på skolan sedan julen 2008. Jag är utbildad på HDK i Göteborg och har parallellt med mitt konstnärsskap alltid arbetat med organisation och administration. Min uppgift är att hålla i alla trådar så att skolan blir maximalt bra på alla plan!