Jonatan Sahlin

Jonatan undervisar i Grafisk Design. Till vardags driver han egen firma i Götelaborg.