Linda Fagerström

Linda undervisar i teori och ansvarar för kursen som kort och gott heter ”text”. Hennes breda kunskaper inom konsthistoria, samtida konstkritik (bl.a. i Helsingborgs Dagblad) som genusvetare och som flitig föreläsare och debattör kommer skolan väl till gagn.