Madeleine Tunbjer

Madeleine ansvarar för kursen Projektmetodik i åk 2, samt kursen Digital Storytelling för åk 1. Tillsammans med olia lärare arbetar hon också med den spännande kursen Plats och Kontext som avslutar läsåret och där ettor och tvåor arbetar tillsammans. http://www.do-store.org http://www.thefriendly.org

social skulptur-1