Madeleine Tunbjer

Madeleine vikarierar som rektor och är programansvarig för hela utbildningen. Madeleine ansvarar för kursen Projektmetodik och blocket Kontext i åk 2. Madeleine arbetar forskande i gränssnittet mellan konst, ekologi och samhälle. Förut med social skulptur i iscensatta eller hackade sammanhang. Nu med ”the nature//culture divide” och framförallt dess motsats.

Who are the other mammals?

Who are the other mammals?