Övriga lärare

Samaneh Roghani – Brunåkra Temporary och Rikstolvan
Lisa Ewald – egen undersökning
Elin Maria Johansson – egen undersökning
Alexander Skats – egen undersökning
Charlotte Elm Ravn – egen undersökning
Emma Rydström – 3 dimensionell textil
Bigert & Bergström – i arbetet på Rikstolvan
Karl Heinz Jeroen – i arbetet på Brunåkra Temporary
Etta Säfve – i arbetet på Gylleboverket
Jona Elfdahl – i arbetet på Gylleboverket
Malin Franzén – egna undersökningar
Gunnel Pettersson – kulturproduktion
Ann Rosén, Sten-Olof Hellström – ljudkonst
Anette Vaering – i arbetet på Kivik Art Centre

Samaneh Roghani

Lisa Ewald

Elin Maria Johansson

Alexander Skats

Charlotte Elm Ravn

Bigert & Bergström

Brunåkra Temporary

Etta Säfve

Jona Elfdahl

Malin Franzen

Gunnel Pettersson

Schhh

Anette Vaering