Övriga lärare

Emilia Bergmark – konstnär
Sonia Hedstrand – konstnär
Johan Ahlbäck – grafisk designer
Daniel Christensen – grafisk designer
Karin Auran Frankenstein – konsthantverkare
Sara Granér – serietecknare/konstnär
Andreas Johansson – konstnär
Petra Lilja – designer
Saima Malik – tecknare/animatör
Matthew Rana – poet/konstnär
Lisa Strömbeck – fotograf/konstnär
Johanna Törnqvist – trash designer

https://afgangskataloget.dk/2018/#emilia-bergmark

http://www.soniahedstrand.se

http://www.johanahlback.com

http://danielchristensen.se

http://www.karinfrankenstein.se

http://galago.se/forfattare/sara-graner//products/

http://www.andreasjohansson.net/index.html

https://www.petralilja.com

http://saimamalik.com/index.html

http://indexfoundation.se/talks-and-events/index-19-matthew-rana

http://gallerifagerstedt.hemsida24.se/artists/lisa-strömbeck-23762719

http://www.johannatornqvist.com/index.html

IMG_8652