Lärare

På Österlenskolan har vi bara undervisande konstnärer och formgivare som representerar sitt eget yrke på en hög nivå. Alla är aktiva inom den samtida konst- och formscenen och är knutna till gallerier, institutioner och företag  av hög kvalitet, både i och utanför Sverige. Vi arbetar i dialog med varandra och med våra elever. Som elev på skolan har du tillgång till en eller flera lärare under varje block. Flera återkommer dessutom under läsårets gång som handledare/mentorer.

Gemensamt för oss är att vi vet hur arbetet som konstnär/formgivare ser ut i praktiken, vi har nätverken och erfarenheten. Vi är alla inställda på att förmedla detta till dig som elev.