Lärare

På Österlenskolan har vi bara lärare som representerar sitt eget yrke på en hög nivå. Alla är aktiva inom den samtida konst- och form scenen och är knutna till gallerier och företag  av hög kvalitet både i och utanför Sverige. Vi arbetar i dialog med varandra och med våra elever. Som elev på skolan har du tillgång till en eller flera lärare under varje projekt. Flera lärare återkommer dessutom under läsårets gång i olika projekt, som handledare eller som extralärare på genomgångar.

Gemensamt för oss är att vi vet hur arbetet som konstnär/formgivare ser ut i praktiken, vi har nätverken och erfarenheten. Vi är alla inställda på att förmedla detta till dig som elev.