Om skolan

Österlenskolan för konst och design startades 1995 i Simrishamn på Österlen. Sedan dess har skolan kontinuerligt utvecklats och är idag en av de främsta förberedande utbildningarna inom bild och form.  Vi vet att för att kunna komma in på en konstnärlig högskola, eller på annat sätt skaffa sig en professionell yrkesbana, behövs en grund som består av både tekniska färdigheter och konstnärligt ”tänk”. Oavsett vilken väg man väljer är det viktigt att se och förstå sammanhang, att känna till sin konstnärliga process, att utveckla sin fantasi och sin visuella grammatik.

Som konstnär och formgivare idag arbetar man ofta integrerat i samhället, i grupper och team och med gränsöverskridande projekt. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att ge verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt och jämlikt samhälle. På Österlenskolan skapar vi en miljö präglad av kamratskap och respekt för varandra.

Här kan du läsa skolans värdegrund
elever-gungarliten