Om skolan

Österlenskolan för konst och design startades 1995 i Simrishamn på Österlen. Sedan dess har skolan kontinuerligt utvecklats och är idag en av de främsta förberedande utbildningarna inom bild och form.  Vi vet att för att kunna komma in på en konsthögskola, eller på annat sätt skaffa sig en professionell yrkesbana, behövs en grund som består av både tekniska färdigheter och konstnärligt ”tänk”. Oavsett vilken väg du väljer är det viktigt att se och förstå sammanhang, att lära känna sin konstnärliga process, att utveckla sin fantasi och sitt visuella språk.

Om du drömmer om en egen ateljéplats, att vara bland intresserade människor, utveckla kunskaper, självförtroende och mod: här har du möjlighet att hitta och fördjupa dina idéer och din gestaltningsförmåga i en rad olika material och tekniker. Ämnena studeras i block med gästlärare som själva är nu aktuella konstnärer och formgivare.

Konst och design speglar utmaningarna i sin samtid och ger det ett språk. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att erbjuda verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt, och föränderligt samhälle. På Österlenskolan skapar vi en miljö präglad av kamratskap och respekt för varandra. Här kan du läsa skolans värdegrund

Vårt uppdrag är också att analysera framtidens kunskapsbehov i relation till förändrade förutsättningar i vår kultur/natur. Vi är inte rädda för att diskutera och utmana gängse bilder av vad och hur det är att vara människa nu och sen. Och vi vill fortsätta att långsiktigt värna om förmågan och friheten att uttrycka och gestalta dessa berättelser, särskilt när det finns krafter som vill inskränka detta utrymme. För det är med din röst och dina uttryck du bidrar till att vi kan se bortom rådande normer, kan gestalta andra perspektiv, kan hitta nya sätt att relatera till vår planet eller uppleva tidshorisonter mycket längre och djupare än vår nuvarande. Det är din tur, din rätt, din frihet, din lust, dina berättelser och undersökningar som vi vill lyfta fram.

Österlenskolan för Konst & Design är en Konst och Kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

elever-gungarliten