Om skolan

Österlenskolan för konst och design startades 1995 i Simrishamn på Österlen. Vi finns i ett supercoolt gammalt hamnmagasin vid vattnet. Skolan har kontinuerligt utvecklats och är idag en av de främsta förberedande utbildningarna inom bild och form.  För att kunna komma in på en konsthögskola, eller på annat sätt skaffa sig en professionell yrkesbana, behövs en grund som består av både tekniska färdigheter och konstnärligt ”tänk”. Här lär du känna din konstnärliga process och ditt visuella språk.

Om du drömmer om en egen ateljéplats, i en helt unik miljö, att vara bland intresserade människor, utveckla kunskaper, självförtroende och mod: här har du möjlighet att hitta och fördjupa dina idéer och din gestaltningsförmåga i en rad olika material och tekniker. Ämnena studeras i block med gästlärare som själva är nu aktuella konstnärer och formgivare.

Konst och design speglar utmaningarna i sin samtid och ger det ett språk. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att erbjuda verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt, och föränderligt samhälle. På Österlenskolan skapar vi en miljö präglad av kamratskap och respekt för varandra. Här kan du läsa skolans värdegrund

Vi är inte rädda för att diskutera och utmana gängse bilder av vad och hur det är att vara människa nu och sen. Det är med din röst och dina uttryck som vi kan se bortom rådande normer, kan gestalta andra perspektiv, kan hitta nya sätt att relatera till vår planet eller uppleva tidshorisonter mycket längre och djupare än vår nuvarande. Det är din tur, din framtid, din frihet, din lust, dina berättelser och undersökningar som vi vill lyfta fram.

Österlenskolan för Konst & Design är en Konst och Kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

elever-gungarliten