Profil

Huvudfokus är din resa. Vi vill ge de förutsättningar som du behöver för att förstå och fördjupa ditt fokus.

En grundläggande förutsättning inom hela bild- och formområdet och dess relaterade fält, är kunskaper om visuell perception och förståelse för hur materialitet, olika dimensioner, färg, form, rum, tid, ljud och narrativ påverkar hur vi tolkar världen.

Förutom dessa kunskaper är det även viktigt att utforska den egna relationen till olika kulturella, existentiella, eller politiska frågeställningar. Vi ingår i en större kontext som präglas av ojämlikhet och social/kulturell oro, människopåverkad kris i de naturliga systemen, helt ny teknologi – hur påverkar detta konst och formområdet? – Om och vad du fokuserar på i dina individuella meningsskapande processer formas av din bakgrund, dina motiv och dina intresseområden.

Konst och form bidrar oavsett fokus med nya perspektiv och andra förankringspunkter, både genom sin förmåga att ifrågasätta olika kulturella strukturer och genom att våga hantera komplexa och sammansatta fenomen i materialbaserade, idébaserade, processbaserade, researchbaserade och performativa processer. Hur och vad det innebär i det egna fria konst- och designarbetet, utgör en vital del av utbildningens innehåll. Konstnärlig frihet i uttryck och språk spelar här en avgörande roll.

Målet är att kunna avsluta utbildningen med en stark portfolio och en klar bild över arbetets konstnärliga identitet och fortsättning, samt att få en förankrad riktning i vilka sammanhang det arbetet kan vidareutvecklas.