Studieupplägg

Vi arbetar dynamiskt med gällande utbildningsplan därför kan kursindelning skilja sig något från ett år till nästa. Basåret är till för att du ska få en vid insyn i konst- och designfälten och hur de ibland kan korsa varandras spår.

I fördjupningsåret/projektåret kan du välja att följa olika kurser eller utveckla dina egna undersökningar med hjälp av individualiserade mentorer som är specialiserade på just ditt intresseområde.

Scrolla hela vägen ner så kan du se upplägget läsåret 21/22 för hösttermin och vårtermin för År 1 respektive 2.

21-22_Sida_1