Utbildning

Den grundläggande konst- och designutbildningen på Österlenskolan syftar till att ge en viktig bas för vidare studier, fördjupning eller arbete inom ett brett fält av konst- och formområden. Utbildningen är en möjlighet för dig som vill utveckla din kreativitet. Inga förkunskaper behövs, men vi tänker oss att du är intresserad och nyfiken på vad vi har att erbjuda dig och på hur du själv kommer att utvecklas av detta stöd och utrymme!

Vårt uppdrag är att ge dig rätt förutsättningar för vidare högskolestudier i Sverige eller internationellt inom antingen konst eller designutbildningar som vilar på konstnärlig grund. Men du kan också använda utbildningen för helt egna syften. Det är upp till dig!

På skolan har du möjlighet att fördjupa dina idéer och din gestaltningsförmåga i en rad olika material och tekniker. Ämnena studeras i block och det finns alltid minst en lärare till hands under dagen.  Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal. Vi strävar efter att lära känna dig som individ och på olika sätt utmana och stötta och stimulera dina intressen och personliga drivkrafter.

År ett:

Under det första året får du en rad baskurser i  måleri, teckning, animation, skulptur, design, grafisk formgivning, textildesign, foto, film, eget projekt, utställningsteknik m.m. I ettan får du helt enkelt prova på en massa, tempot är högt och meningen är att det ska leda till en bred ”verktygslåda” för dig inför år 2. Kurserna i ettan är både tekniska och konstnärliga, aldrig bara det ena. I ettan ska man gå alla kurser som erbjuds oavsett om man är mer intresserad av konst eller design. Ämnen som tex teckning, skulptur, foto, film, måleri är lika viktiga oavsett intresseområde, de syftar till att träna upp ditt seende, din gestaltningsförmåga, din förmåga till att se sammanhang mellan form och färg och till att öva presentation. Några kurser syftar mer åt en designpraktik såsom tex grafisk design, produktdesign, textil form. Även dessa områden är viktiga för alla oavsett intresse, här kan man diskutera frågor som berör oss alla; konsumtion, miljö, makt, brukarperspektiv, form och färg och presentation. Lika viktigt och angeläget för alla.

År två:

Under det andra året träffar du konstnärer och designers som håller olika masterclasses inom fri konst eller som lyfter in omvärlden i Konst & Kontext och Design & Kontext. Du arbetar under längre perioder i projekt, både sådana som har en given tematik och sådana som du själv skapar. Du får fördjupningskurser i tex projektmetodik, idégestaltning och text. Du förväntas klara av att driva dina undersökningar på en högre nivå än under första året. Kanske fastnade du får någon speciell frågeställning, teknik eller uttrycksform? Nu får du fördjupa dina personliga intressen och erfarenheter som du utvecklat år ett – med hjälp av skickliga mentorer. Under ditt andra läsår har du också en separatutställning i skolans galleri (kolla under rubriken Gallerö!) Du har givetvis också tillfälle och stöd att arbeta med ansökningar till högskolor om du vill. Läsåret avslutas med ett eget examensprojekt som sammanfattar vem du utvecklats till, med examensutställning på Ystads Konstmuseum, examinationer och FEST!

Under båda åren:

På våren görs ett större arbete där båda årskurserna samarbetar. Idag arbetar många av oss med konstnärsdrivna undersökningar och initiativ. Därför är det bra att här utveckla även denna förmåga. Under perioden skapar ni i mindre grupper ett antal offentliga verk. En värld av installationer. Gestaltningar av ett gemensamt valt tema, som ringar in en viktig utmaning. Utställningen har vernissage under den populära påskveckan på Österlen.

Österlenskolan söker hela tiden samarbeten med det omgivande samhället. Det kan vara genom tillfälliga projekt, att låna en tom affärslokal eller göra pop-up events. Varje år något nytt!

Under hela din skoltid har du också konst och designvetenskap på schemat. Föreläsningar som handlar om design och konst i förhållande till tex miljö, genus, historia och samhälle. Allt för att du ska kunna orientera dig och skaffa dig de referenser som är viktiga för att kunna sätta ditt eget skapande i en kontext, ett sammanhang. Alla som undervisar här, personer som själva just nu arbetar inom olika praktiker: som formgivare, konstnärer, grafiska designers, skulptörer, performancekonstnärer, kritiker, konsthistoriker etc föreläser och berättar för dig om sitt arbete, sina referenser och om hur deras vardag som yrkesverksam ser ut.

Vad händer sen?

De flesta studerande här vill söka till högre utbildningar inom bild och form som vilar på konstnärlig grund. Dessa skolor är mycket svåra att komma in på. Men närapå 100% av våra sökande har kommit vidare! Vi har elever som går på i stort sett alla Sveriges konst och formhögskolor, men även på högskolorna i Norge, Danmark, Holland, England och Italien.

En del fortsätter inom andra yrken, utvecklar egna verksamheter eller påbörjar andra utbildningar.

Många som söker till högre form- och konstutbildning kommer inte in på första försöket. Då får man inte ge upp utan jobba på och söka igen nästa år.

Vad man än väljer att göra med sitt liv, så är erfarenheten av att ha jobbat med en kreativ, problemlösande, frågeställande, nyfiken sida av sig själv under ett eller två år på Österlenskolan en god investering för personlig mognad och utveckling.

Österlenskolan för konst och design är en Konst och Kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

De flesta av de studerande tar CSN studiemedel, läs bra info här.