Utbildningen

VAD: Vi är en grundläggande och förberedande Konst- och Kulturutbildning inom Yrkeshögskolan för vidare studier på konst- och designhögskolor eller som professionell fördjupning inom olika konst- och formområden.

Utbildningen är 2-årig, men du kan även söka in direkt till År 2 – om du redan har konstnärlig studiebakgrund eller dokumenterad erfarenhet inom angränsande områden.

PROFIL: Vi arbetar med gränsöverskridande samtidskonst och design. Ett bildspråk som kan gestalta komplexitet. Världen behöver denna förmåga, världen behöver dig. I en samtid i gungning spelar konst och design en central roll. Du får verktyg och utvecklar förmåga att gestalta, spegla eller ifrågasätta en ny verklighet.

VEM: Har du något du vill säga, eller söker du rum för experiment och utforskande! Vill du hitta djupare in i din egen konstnärliga kärna och vilka uttryck som kan bli dina, eller vill du formge framtid med andra visioner? Välkommen att söka in!

Vi söker er med olika könsidentitet, olika kulturell bakgrund, olika klass, olika åldrar och olika erfarenheter.

HUR: Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal för att på olika sätt stimulera, utmana och dela dina personliga drivkrafter och intressen. Ämnena studeras i block.

Lärare här är yrkesverksamma och nu aktuella konstnärer och formgivare, grafiska designers, konsthistoriker etc som generöst delar med sig av sina kunskaper, referenser och nätverk (se rubriken lärare).

Vi har flera samarbeten på schemat med kända kulturinstitutioner i området där du får ställa ut. Här utvecklas relationer med den professionella verkligheten som vi ingår i och dina nätverk in i denna värld förstärks på ett unikt sätt.

UPPLÄGG ÅR 1: Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet, skaparkraft och öppenhet inför den egna röst vi vill hjälpa dig att hitta!

Du får baskurser i teckning, måleri, skulptur, design, grafisk formgivning, textil, foto, ljud och videokonst bl.a. Tempot är högt och meningen är att det ska ge dig en bred ”verktygslåda” inför år 2. Kurserna är därför inte valbara men både tekniska och konstnärliga, aldrig bara det ena. Ämnen som tex två- och tredimensionell gestaltning, är lika viktiga oavsett intresseområde och syftar till att träna förmåga att se relationer och sammanhang och att kunna kommunicera visuellt och gestaltande.

Några kurser är orienterade mot en designpraktik såsom tex produktdesign, grafisk design, återbruksdesign, textil form. Även dessa områden är viktiga oavsett intresse, här kan vi undersöka frågor som berör alla; konsumtion, miljö, resurser, makt, mer än mänskliga och brukarperspektiv, form, färg, mening och kommunikation. Du får också ställa ut på Österlens museum efter en längre egen projektperiod.

UPPLÄGG ÅR 2: Förkunskaper krävs liksom egen stark drivkraft.

Du arbetar under längre perioder i egna undersökningar. Hela 20 veckor om du vill, tillsammans med olika skickliga yrkesverksamma mentorer som passar just ditt fokus. Du kan annars välja kurser ut vårt baspaket om du saknar ngt. År 2 har fördjupningskurser i projektmetodik, idégestaltning, portfolio, artist statement och professionell organisering/finansiering och du får tid och stöd att arbeta med ansökningar till högskolor om du vill.

Din motivation gör att du kan driva dina undersökningar, frågeställningar och gestaltningar på ett fördjupat sätt. Du får använda skolans galleri för en separatutställning (se under rubriken Gallerø). Läsåret avslutas i ett examensprojekt som sammanfattar din praktik med examinationer och examensutställning på Galleri Rostrum i Malmö.

GEMENSAMT FÖR ÅR 1 & 2: På Österlenskolan erbjuder vi flera offentliga sammanhang att synas i redan som student, i syfte att testa yrkesrollen. Vi samarbetar i olika årskursövergripande block med plattformar för samtidskonst som Kivik Art Centre, Brunåkra Temporary, Gylleboverket, och Rikstolvan. Alla har sin profil/inrikting och det är de vi tematiskt undersöker. Omvänt bidrar våra studenter med nya samtidsperspektiv!

I konst och designvetenskap analyseras konstnärliga uttryck i relation till tex samtid, miljö, genus, historia och samhälle och i varje enskilt block förmedlas referenser, aktörer och uttryck för att ditt eget skapande ska kunna ses i en kontext, ett sammanhang.

EFTERÅT: De flesta vill söka till högre utbildningar inom bild och form som vilar på konstnärlig grund. Dessa skolor är mycket svåra att komma in på i internationell konkurrens. De som använder den här utbildningen optimalt har förutsättningar att komma in på Sveriges, Nordens och Europas konst och formhögskolor, men vi har även studenter som pluggat vidare i USA och på Nya Zeeland.

Andra utvecklar egna verksamheter, påbörjar andra utbildningar eller fortsätter inom angränsande yrken.

Vad en än väljer att göra med sitt liv, så är erfarenheten av att ha utvecklat en öppen, skapande, frågande, problemlösande sida av sig själv under ett eller två år på Österlenskolan en god investering för personlig mognad och kreativitet.