Utbildningen

Vi är förberedande konst- och designutbildning inom Yrkeshögskolan för vidare studier på konst- och designhögskolor eller som fördjupning inom olika konst- och formområden. Söker du ett rum för experiment och utforskande, har du något du vill säga, vill du hitta djupare in i din konstnärliga kärna eller vill du formge framtid på helt andra sätt? Välkommen att söka in!

Utbildningen är 2-årig, men du kan om du har studiebakgrund eller dokumenterad erfarenhet inom angränsande områden, söka in direkt till Åk 2.

Både konst och designfältet arbetar gränsöverskridande idag och det är just de kunskaperna som vi fokuserar på i den här utbildningen. Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal för att på olika sätt stimulera och utmana dina personliga drivkrafter och intressen.

Lärare här är yrkesverksamma och aktuella formgivare, konstnärer, grafiska designers, konsthistoriker etc som generöst förmedlar sina kunskaper, referenser och nätverk (se rubriken lärare).

Vi verkar för ett breddat deltagande i konst och kulturfältet så att det representerar befolkningen. Därför vänder vi oss till en bred grupp av människor med olika könsidentitet, olika kulturell bakgrund, olika klass, olika åldrar och olika erfarenheter.

År ett:

Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet, skaparkraft och öppenhet inför den egna röst vi vill hjälpa dig att hitta!

Du får baskurser i teckning, måleri, skulptur, design, grafisk formgivning, textil, foto, ljud och videokonst bl.a. Tempot är högt och meningen är att det ska ge dig en bred ”verktygslåda” inför åk 2. Kurserna är därför inte valbara men både tekniska och konstnärliga, aldrig bara det ena. Ämnen som tex två- och tredimensionell gestaltning, är lika viktiga oavsett intresseområde och syftar till att träna förmåga att se relationer och sammanhang och att kunna kommunicera visuellt och gestaltande.  Några kurser är orienterade mot en designpraktik såsom tex produktdesign, grafisk design, återbruksdesign, textil form. Även dessa områden är viktiga oavsett intresse, här kan vi undersöka frågor som berör alla; konsumtion, miljö, resurser, makt, brukarperspektiv, form, färg, mening och kommunikation. Du får också ställa ut på Österlens museum efter en längre egen projektperiod.

År två:

Förkunskaper krävs liksom egen stark drivkraft.

Du arbetar under längre perioder i egna undersökningar. Hela 20 veckor om du vill, tillsammans med olika skickliga yrkesverksamma mentorer som passar just ditt fokus. Du kan annars välja kurser ut vårt baspaket om du saknar ngt. Åk 2 har fördjupningskurser i projektmetodik, idégestaltning, portfolio, artist statement och professionell organisering/finansiering och du får tid och stöd att arbeta med ansökningar till högskolor om du vill.

Din motivation gör att du kan driva dina undersökningar, frågeställningar och gestaltningar på ett fördjupat sätt. Du får använda skolans galleri för en separatutställning (se under rubriken Gallerø). Läsåret avslutas i ett examensprojekt som sammanfattar din praktik med examinationer och examensutställning på Ystads Konstmuseum .

Under båda åren:

På Österlenskolan erbjuder vi flera offentliga sammanhang att synas i redan som student, i syfte att testa yrkesrollen. Vi samarbetar i olika årskursövergripande block med plattformar för samtidskonst som Kivik Art Centre, Brunåkra Temporary, Gylleboverket, och Rikstolvan. Alla har sin profil/inrikting och det är de vi tematiskt undersöker. Omvänt bidrar våra studenter med nya perspektiv!

I konst och designvetenskap analyseras konstnärliga uttryck i relation till tex samtid, miljö, genus, historia och samhälle och i varje enskilt block förmedlas referenser, aktörer och uttryck för att ditt eget skapande ska kunna ses i en kontext, ett sammanhang.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du kan söka CSN samt merkostnadslån för terminsavgiften som är 10.000 kr. Läs utmärkt information om studiemedel här.

Vad händer sen?

De flesta vill söka till högre utbildningar inom bild och form som vilar på konstnärlig grund. Dessa skolor är mycket svåra att komma in på i internationell konkurrens. De som använder den här utbildningen optimalt har förutsättningar att komma in på Sveriges, Nordens och Europas konst och formhögskolor, men vi har även studenter som pluggat vidare i USA och på Nya Zeeland.

Andra utvecklar egna verksamheter, påbörjar andra utbildningar eller fortsätter inom angränsande yrken.

Vad en än väljer att göra med sitt liv, så är erfarenheten av att ha utvecklat en öppen, skapande, frågande, problemlösande sida av sig själv under ett eller två år på Österlenskolan en god investering för personlig mognad och kreativitet.