Utbildning

Den grundläggande konst- och designutbildningen på Österlenskolan syftar till att ge en bra bas för tex vidare studier, fördjupning eller arbete inom ett brett fält av konst- och formområden. Utbildningen är en möjlighet för dig som vill prova, utveckla och ha roligt med din kreativitet. Inga förkunskaper behövs, men vi tänker oss att du är intresserad och nyfiken på vad skolan har att erbjuda dig!

På skolan har du möjlighet att utveckla dina idéer och din gestaltningsförmåga i en rad olika material och tekniker. Ämnena studeras i block och det finns alltid minst en lärare till hands under dagen.  Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal. Vi strävar efter att lära känna dig som individ och på olika sätt utmana och stötta och stimulera dina intressen och personliga drivkrafter.

År ett:

Under det första året får du en rad baskurser i  måleri, teckning, skulptur, design, grafisk formgivning, textildesign, foto,eget projekt, utställningsteknik m.m. I ettan får du helt enkelt prova på en massa, tempot är högt och meningen är att det ska leda till en bred ”verktygslåda” för dig inför år 2. Kurserna i ettan är både tekniska och konstnärliga, aldrig bara det ena. Du har minst en lärare till hands nästan hela tiden. I ettan ska man gå alla kurser som erbjuds oavsett om man är mer intresserad av konst eller design. Vi anser att ämnen som tex teckning, skulptur, foto, film, måleri är lika viktiga oavsett intresseområde, de syftar till att träna upp ditt seende, din gestaltningsförmåga, din förmåga till att se sammanhang mellan form och färg och till att öva presentation. Några kurser syftar lite mer åt en designpraktik såsom tex grafisk design, produktdesign, textil form. Även dessa områden är viktiga för alla oavsett intresse, här kan man diskutera frågor som berör oss alla; konsumtion, miljö, makt, brukarperspektiv, form och färg och presentation. Lika viktigt och angeläget för alla.

År två:

 

Under det andra året arbetar du under längre perioder i projekt, både sådana som har en given tematik och sådana som du själv skapar dig. Du får  en rad fördjupningskurser i tex projektmetodik, idégestaltning och text. Du förväntas vara självständig och klara av att driva dina projekt på en högre nivå än i år ett.  Kanske fastnade du får någon speciell teknik eller uttrycksform? Nu får du fördjupa dina personliga intressen och erfarenheter du gjort under år ett, detta kan du utveckla med handledning under andra året på skolan. Under ditt andra år får du ha en separatutställning i skolan galleri. ( kolla in dessa utställningar här på hemsidan under rubriken Gallerö!)Under ditt andra läsår har du givetvis tillfälle att arbeta med ansökningar till högskolor om du vill. Läsåret avslutas med ett examensprojekt, examination och FEST!

Under båda åren:

Under läsåret görs ett större arbete där båda årskurserna arbetar tillsammans. Under denna period skapar vi skolans påskutställning, som inte är en regelrätt utställning av individuella verk, utan snarare en gestaltning av hur vi arbetar på skolan, vad vi tycker att skapande är, vi bygger en värld, tittar på vad vi tycker är viktigt. Utställningen har vernissage under den populära påskveckan på Österlen.

Under hela din skoltid får du regelbundet träffa och besöka olika personer som arbetar inom olika praktiker: formgivare, konstnärer, illustratörer,  skulptörer, konsthistoriker, kritiker etc. De föreläser och berättar för dig om hur en vardag som yrkesverksam ser ut. Du kommer också att få en rad föreläsningar som handlar om design och konst i förhållande till tex miljö, kön, historia och samhälle.

Vad händer sen?

En del som går på Österlenskolan kommer efterhand på att de vill söka till högre utbildningar inom bild och form. Många av dessa skolor är mycket svåra att komma in på. Österlenskolan har de senaste åren haft närapå 100% av de sökande eleverna som kommit vidare! Vi har elever som går på i stort sett alla Sveriges konst och form högskolor, men också på skolor i Norge, Danmark, Holland och England.

En del fortsätter inom andra yrken, sådana som man hade innan skoltiden, eller påbörjar andra utbildningar.

Många som söker till högre form- och konstutbildning kommer inte in på första försöket. Då får man inte ge upp utan jobba på och söka igen nästa år.

Vad man än väljer att göra med sitt liv, så är erfarenheten av att ha jobbat med en kreativ, problemlösande, frågeställande, nyfiken sida av sig själv under ett eller två år på Österlenskolan för konst och design en god investering för personlig mognad och utveckling.

Österlenskolan för konst och design är en konst och kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

De flesta av de studerande tar CSN studiemedel, läs bra info här.