Utbildningen

Den grundläggande konst- och designutbildningen på Österlenskolan är en konst och kulturutbildning inom Yrkeshögskolan och ska ge en viktig bas för vidare studier och fördjupning inom olika konst- och formområden. Du kan också använda den för din personliga utveckling.

Både konst och designfältet arbetar gränsöverskridande idag och det är just de kunskaperna som vi fokuserar på i den här utbildningen.  Har du något du vill säga, söker du efter ett rum för experiment och lekfullhet, vill du byta riktning och undersöka konsten i dig eller vill du formge framtiden på helt andra sätt än nu? Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet, skaparkraft och öppenhet inför den egna röst vi vill hjälpa dig att hitta!

Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal. Vi vill lära känna dig som individ och på olika sätt utmana och stötta och stimulera dina intressen och personliga drivkrafter.

Vi ska som sagt också ge dig rätt förutsättningar för vidare högskolestudier i Sverige eller internationellt inom antingen konst eller designutbildningar som vilar på konstnärlig grund. Alternativt som en viktig del i din personliga utveckling. Du kan använda utbildningen för helt egna syften. Det är upp till dig!

Vi ska definitivt verka för ett breddat deltagande i konst och kulturfältet så att det representerar befolkningen. Därför vänder vi oss till en bred grupp av människor med olika könsidentitet, olika kulturell bakgrund, olika klass, olika åldrar. Välkomna att söka in!

År ett:

Under det första året får du en rad baskurser i  måleri, teckning,  skulptur, design, grafisk formgivning, textil, foto, film, eget projekt, utställningsteknik m.m. Du får helt enkelt prova på en massa olika material och tekniker, tempot är högt och meningen är att det ska ge dig en bred ”verktygslåda” inför åk 2. Kurserna är därför inte valbara men både tekniska och konstnärliga, aldrig bara det ena. Ämnen som tex teckning, skulptur, foto, film, måleri är lika viktiga oavsett intresseområde och syftar till att träna upp ditt seende, din gestaltningsförmåga, din förmåga till att se relationer och sammanhang och att kunna kommunicera visuellt. Du får också ställa ut på Österlens museum. Några kurser är orienterade mot en designpraktik såsom tex produktdesign, grafisk design, återbruksdesign, textil form. Även dessa områden är viktiga oavsett intresse, här kan vi diskutera frågor som berör alla; konsumtion, miljö, makt, brukarperspektiv, form och färg och mening.

År två:

Under det andra året träffar du konstnärer och designers som håller olika masterclasses och som lyfter in omvärlden. Du arbetar under längre perioder i egna projekt. Du får fördjupningskurser i tex projektmetodik, idégestaltning och text. Du förväntas klara av att driva dina under-sökningar på en högre nivå än under första året. Kanske fastnade du får någon speciell frågeställning, teknik eller uttrycksform? Nu får du fördjupa dina intressen, erfarenheter och uttryck  – med hjälp av skickliga mentorer. Idag arbetar många av oss med konstnärsdrivna undersökningar och initiativ. Under ditt andra läsår har du också en separatutställning i skolans galleri (kolla under rubriken Gallerø!) Du har givetvis också tid och stöd att arbeta med ansökningar till högskolor om du vill. Läsåret avslutas med ett eget examensprojekt som sammanfattar vem du utvecklats till, med examensutställning på Ystads Konstmuseum, examinationer och FEST!

Under båda åren:

Det känns helt fantastiskt och unikt att redan nu kunna erbjuda flera offentliga sammanhang att verka i som student på Österlenskolan. Från och med ht 20 kommer vi att tematiskt samarbeta med och på Kivik Art Centre, Brunåkra Temporary, Gylleboverket, Rikstolvan, och med Petra Lilja non;agency i en förnyad utbildningsplan. Verksamheter i framkant som får mycket medial uppmärksamhet. Alla har sin profil och det är de du ska få arbeta med. Det är också roligt att våra studenter där kan bidra med unga aktuella läsningar av sin verklighet!

Under hela din skoltid har du också konst och designvetenskap på schemat. Vi tittar på design och konst i förhållande till tex miljö, genus, historia och samhälle. Så att du ska kunna orientera dig och skaffa dig de referenser du behöver för att sätta ditt eget skapande i en kontext, ett sammanhang. Alla som undervisar här, personer som själva just nu arbetar inom olika praktiker: som formgivare, konstnärer, grafiska designers, skulptörer, performancekonstnärer, kritiker, konsthistoriker etc föreläser och berättar för dig om sitt arbete, sina referenser och om hur deras vardag som yrkesverksam ser ut.

Vad händer sen?

De flesta studerande här vill söka till högre utbildningar inom bild och form som vilar på konstnärlig grund. Dessa skolor är mycket svåra att komma in på. Vi har elever som går på i stort sett alla Sveriges konst och formhögskolor, men även på högskolorna i Norge, Danmark, Holland, England och Italien.

En del fortsätter inom andra yrken, utvecklar egna verksamheter eller påbörjar andra utbildningar.

Många som söker till högre form- och konstutbildning kommer inte in på första försöket. Då får man inte ge upp utan jobba på och söka igen nästa år.

Vad man än väljer att göra med sitt liv, så är erfarenheten av att ha jobbat med en kreativ, problemlösande, frågeställande, nyfiken sida av sig själv under ett eller två år på Österlenskolan en god investering för personlig mognad och utveckling.

Österlenskolan för konst och design är en Konst och Kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

De flesta av de studerande tar CSN studiemedel, läs bra info här.