Aktuellt /

Vilken skolstart vi haft!

måndag, 9 oktober, 2017.

Det är nu en månad sen vår första vecka. Del 2 av de inledande gemensamma workshoparna innehöll bl.a Subjektiva Kartor med Varv Varv, Bryt en Norm med Camilla Backman och Träsnideri med Carsten Nilsson.

Det följdes av Grundkurs i Måleri i Åk 1 för Micke Lo Presti och Ljud i Åk 2 för Martin Hennel och Lisbeth Grägg. Vilka resultat!!

Åk 2 har också hunnit påbörja sin terminslånga Egen Undersökning i syfte att komma närmre ett ett eget språk, som följs upp av ateljésamtal med inbjudna konstnärer och designers. Richard Johansson, Anne Nilsson och Per Mølgaard gav igångsättande feedback. Varje vecka börjar dock med en 2 dagars Kontextworkshop, på teman som materiellt eller immateriellt knyter an till aktuella eller grundläggande frågeställningar. Programläggare för dessa, Madeleine Tunbjer, har försökt hitta teman som delvis överskrider konst och design som separata fält. Först ut var Sonia Hedstrand http://www.soniahedstrand.se och Hiroko Tsuchimoto http://www.hirokotsuchimoto.info/index.php som höll en workshop på temat Situational Feeling. Därefter följde Leran med Jennifer Forsberg och Anne Nilsson. Denna vecka blir det Borders & Shelters med Beata Hemer http://beatahemer.com. Ateljésamtalen hålls av Anna Wessman.

Åk 1 fortsätter en vecka till med Teckning. Frigörande, inspirerande och utmanande förser Sofi Lardner Häggström http://www.lardnerhaggstrom.se våra nya studenter med fördjupat seende och redskap att gestalta.

Så, Wew vilka lärare/mentorer vi har!!! Some name dropping! Och fler blir det. Ingen är anställd utan undervisar i det block som närmast relaterar till vars och ens egen pågående praktik.

Wanås Jennifer IMG_7097 IMG_7372 IMG_E7373 IMG_7390 IMG_7351 IMG_7442 IMG_E7443

 

FlorenceW

IMG_7355

Kommentera gärna!