Conny Blom

Conny Blom är en internationellt verksam konstnär som gjort över 200 utställningar på relevanta institutioner runt om i världen. Conny har ett förflutet som konstvetare och konstkritiker och tog sin MFA på Valand i Göteborg 2007. Conny har en bakgrund i både keramisk konst och måleri men i sin konstnärliga praktik har han fokuserat på idébaserad konst, installationer, ljud, text, foto, med mera. Med sin konst undersöker och utmanar Conny ofta sociala och ekonomiska hierarkier och maktstrukturer.

Tillsammans med sin partner Nina Slejko Blom driver han dessutom Conceptual Art Centre Bukovje, en konstinstitution inom ramarna för vilken de arrangerat över 50 utställningar med både världsnamn som Gillian Wearing, Roni Horn, Adrian Piper och Joseph Kosuth, men också en lång rad yngre, mindre etablerade konstnärer.