Madeleine Tunbjer

Madeleine är rektor och programansvarig för hela utbildningen. Ansvarar vidare för kursen Projektmetodik i Åk 2 samt handleder Examensarbetet. Utbildad på Socialhögskolan i Lund och på Rietveldakademin i Amsterdam i Fri Konst. Arbetar forskande i gränssnittet mellan konst, ekologi och samhälle. Förut med social skulptur i iscensatta eller hackade sammanhang. Nu med ”the nature//culture divide” och framförallt dess motsats. 

Who are the other mammals?

Who are the other mammals?