Studerande berättar

Tamara Andersen gick Åk 2:

My year at Österlenskolan has been such an amazing experience. It makes me grateful for the tough roads I’ve walked before coming because they all lead me to Simrishamn; oh how healing that sentiment is ! 

I’ve learned so much about my own artistic practice through experiencing others’. 

During the many individual projects I now know how to better structure my creativity, which means I can give it the time and respect it deserves. And through respecting and caring for my work, I’ve learned how to respect and care for myself. And so, this year has not only helped me grow as an aspiring artist, but also as a person

Maya Käck sökte direkt till Åk 2:

”När jag sökte in till Österlenskolan hade jag precis tagit en kandidat i landskapsarkitektur och kände att jag behövde nya perspektiv innan jag hoppade på min master. Österlenskolan är en intim skola, få elever och mycket stöd från lärare. Här tilläts jag utforska de idéer jag hade med mig från min tidigare utbildning på ett nytt sätt och i en trygg, tillåtande och utmanande miljö. I och med det stora stöd och höga kvalitet på utbildningen som Österlenskolan gav växte jag både som landskapsarkitekt men framför allt som designer. Jag hittade här min riktning och mitt kreativa uttryck som jag tror kommer att påverka mig för resten av livet. När det var dags att läsa mastern sökte jag in till mastersprogrammet i Design på Högskolan för Design och Konst (HDK) i Göteborg i stället för till Landskapsarkitektprogrammet. Det hade jag aldrig gjort om jag inte först läst på Österlenskolan.”

Ilona Geiger sökte in till Åk 1 och gick båda åren:

”Läste sen vidare på Linnéuniversitetet, Växjö – Hållbart perspektiv på pedagogik genom konstnärliga processer. Tiden på Österlenskolan har betytt oerhört mycket för mig, tog med mig både vänner för livet och en större förståelse för mig själv och hur jag fungerar i olika skapande- och kreativa processer. Hos er fick jag tid och möjlighet att utveckla ett eget uttryck och en tillit till min egen förmåga. Jag håller mitt konstnärliga arbete vid liv och har stor nytta av de metoder jag utvecklade på Österlenskolan. Jag kan vila i dem och har förvånansvärt lätt att hoppa in och ut i detta arbete samtidigt som jag behöver arbeta med annat. Jag arbetar som konstpedagog i flera olika sammanhang i Kristianstad, och är även kulturproducent för avgiftsfria lovaktiviteter i Kristianstad kommun. Jag skulle säga att jag har stor nytta av allt jag lärde mig på Österlenskolan även i detta arbete. Förmågan att arbeta självständigt och fort och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv och förmågan att kunna samarbeta med andra. De olika medium och tekniker, samt de olika tematiska ingångarna som förmedlades genom de många olika konstnärer vi hade som lärare har gett en bred grund och ett fantastiskt material att använda sig av i de olika processerna. Förståelsen och den förkroppsligade kunskapen kring hur det är och kan vara att vara i en konstnärlig process, som förvaltades genom mitt eget arbete, men också genom den transparens och insyn i mina klasskamraters processer, är så värdefullt i mitt arbete med barn och unga. Sist men inte minst förmågan att ge sig in i det okända och sätta igång processer utan att veta var det ska sluta. I de projekt jag arbetar med kommunalt är syftet främst att öka den sociala hållbarheten i kommunen. Kunskapen kring hur en kan göra detta och verka inom de till de hierarkiska strukturerna är förvånansvärt låg. Den tro, tillit och förståelse för osäkra processer som jag utvecklat på Österlenskolan är värdefull och kanske nödvändigt för att jag har vågat tänja på gränserna och ta plats på det vis jag gör i detta förändringsarbete.”